@
Binckhorst

I’m Binck festival

Het I’M BINCK Festival is een laagdrempelig publieksevent op het snijvlak van ontmoeting, creativiteit, innovatie, ondernemerschap en kennisontwikkeling dat op 6/7 oktober 2017 > 24 uur lang (1 dag en 1 nacht) plaats gaat vinden in de Haagse Binckhorst, het maakgebied van Den Haag.

http://imbinck.nl/news/im-binck-festival-op-67-oktober-2017/