@
Caballero Fabriek

Stadmaken in Den Haag

Op stadexpeditie door De Binckhorst

In het oude industrieterrein De Binckhorst (130 ha) vinden de komende jaren ingrijpende veranderingen plaats, zoals de bouw van 5.000 woningen en het stimuleren van creatieve bedrijvigheid. Verduurzaming speelt daarbij als (beleids)opgave een grote rol.
Belangrijke spelers zijn de gemeente en projectontwikkelaars, maar ook de onafhankelijke non-profit stichting I’M BINCK, die al jaren in het gebied actief is en veel heeft gedragen aan de positieve beeldvorming en waardering van het gebied. Om tot een succesvol traject van co-creatie te komen, zullen alle partijen inzichtelijk moeten maken welke waarde zij toevoegen aan het gebied, en welke claim ze daarmee leggen voor een eerlijker verevening.

Op 3 april duikt het leernetwerk in het thema maatschappelijke waardecreatie.

Let op deelname is alleen voor deelnemers van het leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken.

Programma:

10:30-11:00u

Verzamelen bij de Caballero Fabriek, Saturnusstraat 60, Den Haag.

11:00-11:20

Introductie en probleemschets van De Binckhorst en de praktijkcasus ReSourceCity door Bram Heijkers en Sabrina Lindemann (I’M BINCK).

11:20-13:00

Deel I van de workshop Maatschappelijke Waardecreatie door expert Jochum Deuten, “waarde vinden”, gevolgd door een werksessie rondom de EffectenArena tool.

13:00-14:30

Lunch en wandeling door De Binckhorst

14:30-17:00

Deel II van de workshop Maatschappelijke Waardecreatie door expert Jochum Deuten, “waarde vangen”, gevolgd door een werksessie rondom de Waardenkaarten tool.

17:00

Borrel

Photo credit: Roel Wijnants on VisualHunt.com / CC BY-NC.