Superheroes ontwikkelt programma’s, adviseert overheden, bedrijven en vermogende particulieren over de mogelijkheden van impact investeringen. We ontwikkelen proposities, markten en businessmodellen gericht op zowel sociale, maatschappelijke als financiële winst.

Superheroes Fund

Superheroes ontwikkelt programma’s, adviseert overheden, bedrijven en vermogende particulieren over de mogelijkheden van impact investeringen. We ontwikkelen proposities, markten en businessmodellen gericht op zowel sociale, maatschappelijke als financiële winst. We zijn vooruitstrevend in het opzetten van lokale ondernemingen die bijdragen aan maatschappelijke duurzame oplossingen en daarbij deels financieel zelfvoorzienend zijn. Hierdoor neemt de druk binnen overheden af en ontstaan meer toekomstbestendige initiatieven die onafhankelijk worden van subsidies en giften. Superheroes Fund heeft diverse samenwerkingspartners waaronder Rabobank Den Haag en AEGON.

Ons programma richt zich primair op het bereiken van een veerkrachtig en betekenisvol leven i.p.v. het vinden van een betaalde baan. Voor elke deelnemer wordt een maatwerk programma gemaakt met doelen die zij als zinvol beschouwen. En in de uitvoering, zowel in groepsverband als individueel, ontwikkelen we activiteiten om het stressniveau substantieel te reduceren en praktische problemen aan te pakken. Het doel van het brede aanbod is om de deelnemer niet alleen te helpen met acute problemen maar ook aandacht te geven aan het ontwikkelen van vaardigheden die zij nodig hebben om in de toekomst zelfredzamer te handelen. Hierdoor heeft het programma ook een preventieve werking. Dit ter voorkoming van draaideurklanten met repeterende maatschappelijke problematiek.

Unit: 3.28