HumanSurge verbindt hulpverleners voor een verbeterde gezamenlijke respons op steeds groeiende humanitaire behoeften

HumanSurge

HumanSurge pakt de steeds groeiende humanitaire behoeften aan door het (lokale) reactievermogen te versterken en te vergroten. Met ons humanitair roostersysteem faciliteren we verbindingen voor duizenden individuen en organisaties en maken we meer latente capaciteit zichtbaar.

Nieuwe snelle verbindingen leiden tot (zuid-zuid en noord-zuid) inzet, waardoor hulpverleners in de nasleep van rampen meer levens kunnen redden, beschermen en ondersteunen Verificatie van (lokale) hulpverleningsprofielen bevordert de kwaliteit van interventies en versnelt wervingsprocessen.

We willen de ‘go-to source’ zijn voor humanitaire werkzoekenden, en door profielen te verifiëren en referentiecontroles te gebruiken kan het wervingsproces gestroomlijnd worden en kan er sneller gereageerd worden tijdens een humanitaire crisis.

Een sneller en betrouwbaarder rekruteringsproces leidt uiteindelijk tot een snellere humanitaire respons, wat uiteindelijk ten goede komt aan de getroffen bevolking.