Devjo brengt thuislozen, de gemeente Den Haag en het (lokale) bedrijfsleven samen om nieuwe woonfaciliteiten te creëren.

Devjo

Eigenlijk een trieste uitspraak, maar tegelijkertijd een uitspraak die hoop en mogelijkheden biedt. Voor de thuislozen, voor de gemeente, voor woningbouw en voor het bedrijfsleven.

Devjo is door (oud) dak- en thuislozen opgericht om haar eigen huisvestingsproblemen op te lossen. Devjo zal in samenwerking met de leverancier van Tiny houses en lokale bouwprofessionals de doelgroep faciliteren dit te bewerkstelligen. We gaan gezamenlijk, eerst in de fabriek in Panningen, Tiny Houses bouwen. Deze zullen we uiteindelijk plaatsen bij sportverenigingen, waarna de nieuwe bewoner zich zal gaan inzetten als vrijwilliger bij deze sportclub(s). De Devjo oplossing wordt breed gedragen door cliënten, ervaringsdeskundigen (specialisten), hulpverleners, ketenpartners, loopbaanconsulenten en gemeente(s). Met onze oplossing hebben we verschillende diensten zoals SZW, OCW en DSO, binnen de gemeente Den Haag aangezet en gemotiveerd om samen te werken.

Momenteel word een projectteam ingericht om hiermee een pilot tot in de puntjes uit te werken.

Vanaf de aanmelding door kandidaten, gaan we de gedachtegang van de participant positief veranderen. Niet als eerst de problemen aanhalen maar de positieve talenten en eigenschappen verder ontplooien! Wij zijn overtuigd dat wanneer we de doelgroep weer in hun kracht zetten, en het dus over de positieve talenten en eigenschappen gaan spreken, Devjo hen duurzaam vooruit kan helpen om weer een toekomst op te bouwen. Hiermee loopt Devjo vooruit op de bestaande hulpverlening. In samenwerking met het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit gaat Devjo het herstel proces ná dakloosheid in kaart brengen om hiermee het stigma rondom de doelgroep te nuanceren.

Devjo straalt uit dat, hoewel de Devjo oplossing simpel lijkt, er veel meer achter zit. Daarom lijkt ons logo eenvoudig, maar heeft het diepgang. Onze doelgroep zoekt vaak slechts een simpele (tijdelijke) woonoplossing. Daarmee kan men verder. Ook daarom heeft ons logo deze minimalistische uitstraling.
Het V-teken staat onder andere voor Vrede, Verzet en Vrijheid, en is vooral bekend vanwege Victorie. Dit alles is Devjo.!

Het V teken is ontworpen zodat het er ook als een schaar uitziet. Dit symboliseert dat Devjo “geknipt” is thuislozen te motiveren en zelfs inspireren. Daardoor gaat Devjo de brug worden van “kansloos” tot
kansrijk.

De “schaar” knipt de cirkel door. Dit symboliseert dat de thuisloze zélf de vicieuze cirkel doorbreekt door te “klussen”. Devjo staat hiernaast als inspirerende ondersteuner.