SolarDew biedt gezinnen en gemeenschappen, waarvan de enige waterbron brak of zout is, een eenvoudige en betrouwbare oplossing om hun eigen drinkwater te produceren.

SolarDew

Naar verwachting zal de helft van de wereldbevolking tegen 2030 te maken krijgen met waterschaarste. Toch zien we nu al dat huishoudens en plattelandsgemeenschappen in toenemende mate afhankelijk zijn van gebotteld water of getransporteerd water. Dit komt omdat de beschikbare zoetwaterbronnen zout of chemisch verontreinigd zijn geworden.

SolarDew biedt de eenvoudigste, meest betrouwbare en betaalbare oplossing voor klanten om op duurzame wijze hun eigen schoon drinkwater te produceren. De technologie van SolarDew kan in één stap zout, arsenicum en zware metalen verwijderen, zodat mensen dagelijks voldoende drinkwater van hoge kwaliteit krijgen. Dit redt niet alleen levens, maar bespaart ook aanzienlijk op tijd, verlaagt de huishoudelijke uitgaven en met een minimale impact op het milieu in vergelijking met de huidige situatie. SolarDew wil tegen 2030 1 miljoen mensen voorzien van schoon drinkwater.

Unit: Flex