BBBLS is een radicaal andere benadering van het concept tuinbouwkas en maakt gebruikt van zeepbellen voor dynamische isolatie

BBBLS

In de wereld van de glastuinbouw is er een opvallende tegenstelling: hoewel de tuinbouwkas zoveel voordelen biedt, blijft het energieverbruik en de ecologische voetafdruk twijfelachtig. Het vermogen om puur, goed smakend voedsel en gewassen in volume te telen zonder een ecologische voetafdruk, fascineert ons al jaren.

BBBLS werd in 2012 geboren als antwoord op datzelfde probleem. Ons doel: het mogelijk maken om nog lekkerder en gezonder voedsel te telen, voor een groter aantal mensen met een aanzienlijk lager energieverbruik en een drastisch lagere CO2-voetafdruk. Dat lijkt heel logisch, maar simpel is het niet.

Ons team heeft de nodige inspanningen geleverd om deze bijzondere ambitie tot een concrete realiteit te maken. Stap voor stap hebben we dankzij een aantal radicale innovaties een echte technologische revolutie ontketend in de al lang bestaande glastuinbouw. Na jaren van engineering en onderzoek hebben we nu het bewijs dat het gebruik van eenvoudige zeepbellen ons in staat stelt deze ambitie te verwezenlijken.

Het DNA van BBBLS bestaat uit echte mensen die geven om wat we eten en de wereld waarin we allemaal leven. We geven er zo veel om, dat we deze uitdaging niet hebben opgegeven waar vele anderen gefaald hebben. Na jaren van vallen en opstaan, onderzoek en ontwikkeling, zijn we nu op een punt beland waarop we ervan overtuigd zijn dat we echt net-zero kassen kunnen bouwen die ook de omzet verhogen tegen hogere marges voor de teler!

Unit: 3.02